γαλλικά αγγλικά ισπανικά
ιταλικά γερμανικά ρουμανικά
καταλανικά ρουμανικά ολλανδικά
[ Accueil | Les mots | Les conjugaisons | Les dicos ]
Les mots du monde - Lexiques thématiques dans toutes les langues
ελληνικά δανέζικα σουηδικά
νορβηγικά σλοβάκικα κινέζικα
ιαπωνικά αραβικά βαλλωνικά
Langues [?Les langues ont été chargées au hasard.
Vous pouvez choisir les langues chargées au démarrage en vous rendant sur la page "Options d'affichage".
] :
Thèmes   : Βασικές λέξεις - Αριθμοί και Ψηφία - Η γεωγραφία - Η μετεωρολογία - Η οικογένεια - Μέσα Μεταφοράς - Ο καιρός - Τα ζώα - Τα χρώματα - Το ανθρώπινο σώμα - Το σπίτι - Το τοπίο - Τροφή και ποτά - Χρήσιμες λέξεις (1) - Χρήσιμες λέξεις (2)
Catégories   : Toutes  |  Χαιρετίσματα - Καλοί τρόποι - Συστήνομαι
Recherche   :    
Mots de base> "Mots de base" en français
> Traduit dans 21 langues
Základné slová> "Mots de base" en slovaque
> Traduit dans 21 langues
基本词汇> "Mots de base" en chinois
> 基本词汇 :
   jīběn cíhuì
> Traduit dans 21 langues
Basic words> "Mots de base" en anglais
> Traduit dans 21 langues
기본단어> "Mots de base" en coréen
> Traduit dans 21 langues
Salutations> "Salutations" en français
> Traduit dans 23 langues
Pozdravy> "Salutations" en slovaque
> Traduit dans 23 langues
问候> "Salutations" en chinois
> 问候 :
   wènhòu
> Traduit dans 23 langues
Greetings> "Salutations" en anglais
> Traduit dans 23 langues
안부> "Salutations" en coréen
> Traduit dans 23 langues
bonjourdobrý deň你好nǐhǎohello안녕하세요annyong haseyo
bonjour (matin)dobré ráno早上好zǎoshànghǎogood morning좋은 아침입니다
bonjour (après-midi)dobrý deň下午好xiàwǔhǎogood afternoon안녕하십니까
bonsoirdobrý večer晚上好wǎnshànghǎogood evening안녕하세요
bonne nuitdobrú noc晚安wǎn'āngoodnight안녕하세요
au revoirdovidenia再见zàijiàngoodbye안녕히가세요
salut (bonjour)ahojhǎohi, hey안녕
salut (au revoir), ciao, byecau再见zàijiànbye, bye-bye안녕
à bientôttak zatiaľ待会儿见dāihuìrjiànsee you soon금방 봐요
enchantéteši ma幸会xìnghuìpleased to meet you만나뵈서 반가워요
Savoir-vivre> "Savoir-vivre" en français
> Traduit dans 20 langues
Slušnosť> "Savoir-vivre" en slovaque
> Traduit dans 20 langues
客套> "Savoir-vivre" en chinois
> 客套 :
   kètào
> Traduit dans 20 langues
Social graces> "Savoir-vivre" en anglais
> Traduit dans 20 langues
인간관계> "Savoir-vivre" en coréen
> Traduit dans 20 langues
s'il te plaîtprosím ťaqǐngplease부탁해
s'il vous plaîtprosím vásqǐngplease부탁합니다
merciďakujem谢谢xièxièthank you, thanks고마워
merci beaucoupďakujem veľmi pekne多谢duōxièthank you very much정말 고마워
excuse-moiprepáč mi请原谅qǐngyuánliàngexcuse me미안해
excusez-moiprepáčte mi请原谅;请问(for asking a question)qǐngyuánliàng;qǐngwènexcuse me죄송합니다
pardonprepáč对不起duìbuqǐsorry미안합니다
de rienza nič不客气búkèqìyou're welcome괜찮습니다
bonne journéepekný deň< ? >> traduire "bonne journée" en chinoishave a nice day좋은 하루 보내요
bonne semainepekný týždeň< ? >> traduire "bonne semaine" en chinoishave a nice week좋은 일주일을 보내세요
bon appétitdobrú chuť祝你胃口好zhù nǐ wèikǒu hǎoenjoy your meal잘먹겠습니다
je t'en prienech sa páči不客气búkèqiyou're welcome괜찮아요
je vous en prienech sa páči不客气búkèqìyou're welcome괜찮습니다
passez une bonne journéeželám vám pekný deň祝您渡过愉快的一天zhù nín dùguò yúkuàide yītiānhave a nice day좋은 하루 보내세요
prends soin de toidaj pozor na seba< ? >> traduire "prends soin de toi" en chinoistake care건강해
prenez soin de vousdajte pozor na seba< ? >> traduire "prenez soin de vous" en chinoistake care건강하십시오
Se présenter> "Se présenter" en français
> Traduit dans 22 langues
Predstaviť sa> "Se présenter" en slovaque
> Traduit dans 22 langues
自我介绍> "Se présenter" en chinois
> 自我介绍 :
   zìwǒ jièshào
> Traduit dans 22 langues
Introducing yourself> "Se présenter" en anglais
> Traduit dans 22 langues
자기소개하기> "Se présenter" en coréen
> Traduit dans 22 langues
je m'appelle [prénom]volám sa [meno]我叫[名]wǒ jiào [míng]my name is [name]제 이름은 [이름]입니다.
je viens de [ville]pochádzam z [mesto]我来自 [城市]wǒ láizì [chéngshì]I come from [city][도시]에서 왔습니다.
j'ai [nombre] ans (âge)mám [čislo] rokov我[数目]岁wǒ [shùmù] suìI am [number] (years old) (age)[몇] 살 입니다.
Dernière mise à jour : 23 juillet 2019 - Dernière traduction en ligne : 9 mai 2020.
Notez que nous ne pouvons assurer que les traductions soient toutes justes à 100%. C'est l'objectif que nous nous fixons, mais il peut tout de même subsister quelques erreurs.

Légende - Signaler un problème
© Pixou - 2005-2020