γαλλικά αγγλικά ισπανικά
ιταλικά γερμανικά ρουμανικά
καταλανικά ρουμανικά ολλανδικά
[ Accueil | Les mots | Les conjugaisons | Les dicos ]
Les dicos du monde - Accueil
ελληνικά δανέζικα σουηδικά
νορβηγικά σλοβάκικα κινέζικα
ιαπωνικά αραβικά βαλλωνικά
Chercher un dico
Langue source :Langue destination :Recherche par nom :Bienvenue sur les dicos du monde !

Vous trouverez ci-dessous la liste des derniers dictionnaires créés sur le site.

Dico français-japonais : révisions du JLPT avec Nihongo sô matome [ ?Ce dictionnaire contient des éléments de révisions (vocabulaire, kanjis) pour réussir le JLPT (Japanese-Language Proficiency Test), basés sur les ouvrages "Nihongo sô Matome". ]ιαπωνικά > γαλλικά2© Nicolas Danel
γαλλικά > ιαπωνικά 2
Dico japonais : les kanji du JLPT [ ?Ce dictionnaire contient la liste des kanji à connaître pour réussir le JLPT (Japanese-Language Proficiency Test), classés par niveau. ]ιαπωνικά > γαλλικά4© Nicolas Danel
Dico japonais : les kanji à forme de base [ ?Ce dictionnaire contient la liste des kanji à "forme de base" (souvent d'origine pictographique, et que l'on ne peut pas décomposer en sous-éléments). Seuls ceux figurant dans la liste officielle des jôyô-kanji (kanji d'usage courant) y apparaissent. ]ιαπωνικά > γαλλικά26© Nicolas Danel
Dico franco-japonais des expressions usuelles [ ?Ce dictionnaire comporte quelques expressions bien utiles dans la vie de tous les jours. ]γαλλικά > ιαπωνικά 34© Nicolas Danel
ιαπωνικά > γαλλικά34
Dictionnaire japonais-français des onomatopées [ ?Ce dictionnaire comporte quelques-unes des nombreuses onomatopées si chères aux Japonais. ]ιαπωνικά > γαλλικά7© Nicolas Danel
Dictionnaire japonais-français des journaux [ ?Ce dictionnaire comporte les 1000 mots les plus utilisés dans les journaux japonais. C'est une liste "officieuse" : elle ne doit pas être considérée comme une référence, mais plutôt comme un support de travail. ]ιαπωνικά > γαλλικά15D'après B. Gollnisch
Dictionnaire perso français-italien [ ?Ce dictionnaire comporte des entrées sur du vocabulaire franco-italien que j'ai glâné deci-delà et que je pense être utile. ]γαλλικά > ιταλικά4© Nicolas Danel
ιταλικά > γαλλικά4
Avant toute chose, pensez à lire le mode d'emploi et l'avertissement. Merci de votre compréhension ;-)
© Pixou - 2005-2018